آگاهی و دانش

در کل جهان آفرینش

فضا پیما
RC

سلام.من ربات سایت ویکی چجور هستم

به زیر مجموعه آیا میدانید خوش آمدید

این بخش پر از مطالب کوتاه علمی هست، هر چی رو که میخواهی بپرس تا جواب بدم

کمک میخوای ؟ در کادر بنویس دنبال چی هستی

اگه دنبال چیز خاصی میگردی با استفاده از کادر پایین جستجو کن

آیا میدانید چه کسی نخستین باستان شناس بود؟

آیا میدانید چه کسی نخستین باستان شناس بود؟

ازدوران باستان،داستان قهرامانی ها وفتوحات بزرگ بسیاری به مارسیده است.

درافسانه های یونانی،از قهرمان های بزرگی یاد میشودکه محبوب خدایان یاحتی ازخویشاوندان آنها بوده اند

و کارهای بزرگی را به انجام رسانده اند، قهرمانهایی مانند آشیل،هراکلس،هکتور،اودیسه وبسیاری افراددیگر.

آنها دریاها را پشت سرمیگذاشتند، دیوهاراشکست میدادند،دربرابرنیروهای سیاه اهریمنی مقاومت می کردند

وشهررابنا می نهادند،آنهااسطوره های بسیاری ازداستانهای شورانگیزدورانی هستندکه یونانی هاکشورگشایی

وتوسعه فضای زندگیشان راآغازکرده بودندوتلاش ومی کردندجهانی راکه خوددرآن روزگارمی گذراندند،تحت اختیاروفرمانروایی

خویش درآورند حدود۴۵۰سال پیش ازمیلاد،هرودوت،مورخ یونانی،بسیاری ازاین افسانه هاراگردآوردوتلاش کردتامشخص کندکه

آیا آنهافقط افسانه یا مبتنی بروقایعی حقیقی بوده اند.دربسیاری ازاین داستنها،ازشهرهایی یادشده بود که مدتهاپیش اززمان

هرودوت ازمیان رفته بودند هرودوت ازمیان رفته بودند.هرودوت ازمیان رفته بودند.هرودوت دردنیای کوچک عصرخودبه جست وجوپرداخت

وتلاش کردکه این شهرخای کهن رابیابدو آنچه راخودکشف کرده بود،درنوشته هایش ثبت کرد. این سئوال که آیاافسانه هانمایانگر

رخدادهایی تاریخی اندیانه،ذهن انسان را به خود مشغول کرده است.درقرن۱۹میلادی،هاینریش شلیمان(۱۸۹۰-۱۸۲۲)کاروزندگی

خودراوقف یافتن پاسخ همین سئوال کرد.او،که پسرش یک کشیش بود،درکودکی باشیفتگی خاصی داستانهایی ازماجراهای

بزرگ آگاممنون راخوانده بود،همچنین دایتانهایی ازسقوط ترویاوهمه داستانهای اساطیری راکه هموردرحدوسال۸۰۰پیش ازمیلاد،

درکتابهای”ایلیادوادیسه”به زبان شهرتعریف کرده بود.شلیمان برای گذران زندگیش حسابدار شد.اما ستونهای کسل کننده اعداد

نمی توانست اشتیاق بی حداورانسبت به جهان باستان سرکوب کند.برای شلیمان،افسانه هاماجراهایی زنده بودندواوباتلاشی

خستگی ناپذیر،خودراازپیش آماده کرده بودتاحقیقت انهارابه اثبات رساند.اوچند زبان آموخت،پیش ازهمه،یونانی ولاتین،وهمچنین

هشت زبان زنده رابه روسی عربی ازجمله آنها بودند.سرانجام درسال۱۸۶۷،شلیمان آنقدرثروتمندبودکه آرزوی رویای خودراتحقق بخشد.

اوایمان داشت که اشعارحماسی هومرمبتنی بروقایعی حقیقی اند،وبه شدت معتقدبودکه گنجینه آگاممنون براستی وجود داشته است.

شلیمان می خواست به شیوه باستان شناسی،دنیای افسانه های یونان رادوباره پدیدارکند.

اگر سوالی درمورد چه کسی نخستین باستان شناس بود   دارید درقسمت نظرات مطرح بفرمایید.اطلاعات مطلب

  • آخرین ویرایش توسط : - یکشنبه, ۰۷ بهمن ۹۷, ۷:۰۰ ب٫ظ

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *